Genel Koşullar

  Katılım Koşulları

  1. Bu yarışma, Antalya Bilim Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.
  2. Bu yarışmaya başvuru ve katılım süreci www.gencliderlerakademisi.com sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.
  3. “Genç Liderler Akademisi” proje yarışmasına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde öğrenim görmekte olan tüm lise 11. sınıf öğrencileri katılabilir.
  4. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen öğrenciler 3 kişilik gruplar oluşturarak katılabilirler. Bireysel katılım talepleri kabul edilmez.
  5. Grup üyelerinin aynı okul öğrencisi olma zorunluluğu vardır. Bir katılımcı birden fazla gruba dahil olamaz.
  6. Bir okuldan birden fazla grup yarışmaya katılabilir.
  7. Yarışma süresince takımlar, takım üyelerinde değişiklik yapamazlar.
  8. Yarışma süresince takım üyelerinden birinin okul değişikliği yapması, hangi aşamada olursa olsun o takımın yarışmadan diskalifiye olmasına neden olur.
  9. Katılımcılar gönderdikleri videolarda görünebilecek insanların ve/veya mekânların sahiplerinin, video çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, videoların internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdiklerini taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  10. Proje aşamalarında haksız rekabet ettiği tespit edilen takımlar yarışmadan diskalifiye edilecektir. (Örn: Film için özel prodüksiyon şirketi ile çalışma, profesyonel destek alma vb)
  11. Yarışma sonunda ödül almaya hak kazanan grup, ödüllerini ebeveynlerinin yazılı izinleri doğrultusunda alabilirler.
  12. Yarışmada sunulan proje fikirleri daha önce herhangi bir yarışma ve/veya etkinlikte kullanılmamış, ödül almamış ve özgün olmalıdır.
  13. Başka bir projeden/eserden alıntı içerdiği tespit edilen projeler diskalifiye edilecektir.
  14. Yarışmaya katılım ve sitede yer alan işlemler ücretsizdir.
  15. UAÜ yarışma süresince gerçekleştirilen çalışmaları ve her türlü görseli çeşitli mecralarda yayınlama hakkına sahiptir.
  16. Yarışma sonunda kazananların isimleri, Antalya Bilim Üniversitesi tarafından çeşitli yazılı ve dijital mecralarda (TV, internet, dergi, pop malzemesi vs) reklam, tanıtım vb. amaçlarla süresiz olarak, dilediği zaman ve şekilde kullanılabilir.
  17. Antalya Bilim Üniversitesi, sitenin ve verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Antalya Bilim Üniversitesi, özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Antalya Bilim Üniversitesi’nden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
  18. Antalya Bilim Üniversitesi, katılımcıların kişisel bilgisayarlarından veya internet erişimlerinden kaynaklanan aksaklıklardan sorumlu değildir.
  19. Katılımcılardan alınan kişisel bilgilerin korunması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Sisteme düzenlenebilecek saldırı sonucunda bilgilerin 3. şahısların eline geçmesi Antalya Bilim Üniversitesi’nin sorumluluğunda değildir.
  20. Antalya Bilim Üniversitesi yarışma tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.
  21. Antalya Bilim Üniversitesi çalışanlarının 1. derece akrabaları yarışmaya katılabilir ancak ödül kazanamazlar.
  22. Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

  Başvuru Esasları

  1. Başvurular; Başvuru Formu’nun yarışma web sayfası üzerinden UAÜ’ ye ulaştırılması ile gerçekleşmiş olacaktır.
  2. Başvuru Formunda ön değerlendirme için ilgili soruların eksiksiz cevaplandırılması gerekmektedir.
  3. Yarışmaya katılmak isteyen lider öğrencinin ve diğer grup üyelerinin tam isimleri, öğrenim görmekte oldukları okulun ismi, lider öğrenci ve diğer grup üyelerine ait adres ve aktif olarak kullanılmakta olan iletişim bilgileri başvuru formunda eksiksiz olarak yer almalıdır.
  4. Başvuru Formunda yer alan yanlış ve/veya eksik bilgilerden dolayı yaşanabilecek aksaklıklardan Antalya Bilim Üniversitesi sorumlu değildir.
  5. Ön değerlendirme sonucunda başarılı olan 80 grup diğer yarışma aşamalarına geçmeye hak kazanır.
  6. Finale kalan gruplar Final Proje Başvuru Formunu ve destekleyici ek belgeleri (projeyi destekleyen görseller, araçlar, materyaller, araştırma çalışmalarına ait bilgi ve belgeler vb.) son başvuru tarihine kadar UAÜ’ ye ulaştırır.
  7. Yarışma web sayfasından temin edilebilecek olan Final Proje Başvuru Formunda projenin amacı, hedef kitlesi, gerekçesi, faaliyetleri, uygulama/zaman planı, beklenen sonuçları, değerlendirme/ölçümleme araç ve teknikleri bilgileri ayrıntılı açıklanmalıdır.
  8. Finale kalan gruplar Final Proje Başvuru Formunu yarışma web sayfası üzerinden dolduracaklar, destekleyici ek belgeleri ve diğer materyalleri mail veya posta yoluyla da UAÜ’ ye ulaştırabilirler.
  9. Başvurulara ait destekleyici belge ve materyallerin mail veya posta yoluyla UAÜ’ ye ulaşıp ulaşmadığının teyit edilmesi yarışmacıların yükümlülüğündedir.

  Başvuru Tarihi

  Yarışmaya katılmak isteyen gruplar Başvuru Formunu ve Final Proje Başvuru Formunu aşağıda belirtilen tarih ve saatlere uymak koşulu ile www.gencliderlerakademisi.com adresi üzerinden on-line olarak, mail veya posta yoluyla ulaştırabilirler.

   


  Başvuru Formu Son Teslim Tarihi ve Saati: 20/11/2015 Saat: 17:00
  Final Proje Başvuru Formu Son Teslim Tarihi ve Saati: 07/04/2016 Saat: 17:00'e kadar (Finale kalan takımlar için geçerlidir.)

  Değerlendirme Süreci

  1. Yarışmaya katılmak isteyen gruplar Başvuru Formu üzerinden Seçici Kurul tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.
  2. Ön değerlendirme neticesinde başarılı olan gruplar çeşitli eğitim ve seminerlerin yer alacağı Genç Liderler Zirvesine katılırlar.
  3. Zirvenin eğitim kısmında verilen ortak tema üzerinden gerçekleştirilecek olan takım çalışmaları aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilir.
   • Sıradışı Fikir Üretme Potansiyeli ve Fikir Kalitesi   %20
   • Görsellik, İfade Biçimi ve Sunumu   %20
   • Bilgi İçeriği, Fizibilite, Uygulama Planı, Detaylı Düşünme Kanıtları   %20
   • Küresel Vizyon ve 21. Yüzyıl Perspektifi   %20
   • Kreatif Marka, İnovasyon ve Yenilikçilik Oluşturabilme    %20
  4. Zirvede gerçekleştirilen takım çalışmaları aşamasında başarılı olan gruplar video aşamasına katılmaya hak kazanırlar. Video çalışmaları aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilir.
   • Yenilikçilik, orijinallik ve katma değer
   • İzlenebilirlik (Popüler ilgiyi yakalayabilecek ve izlenmeyi arttırabilecek unsurlar, sürprizler, renkler, espriler, tiyatro ve/ya komedi unsurları)
   • Profesyonellik ve teknik kalite (Antalya Bilim Üniversitesi markasına yakışabilecek kalitede video üretilmesi)
  5. Video aşamasında başarılı olan 15 grup Final Proje aşamasına katılmaya hak kazanır.

  Final Değerlendirme Kriterleri

  Yarışmaya sunulan final proje başvuruları ilk aşamada başvuru formatına uygunluk, yarışma amaç ve hedeflerine uygunluk açısından değerlendirilecek, uygun hazırlanan projeler aşağıda yer alan kriterlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

   

   

  PROJE DEĞERLENDİRME TABLOSU

  SUNUŞ TEKNİĞİ VE GÖRSELLER

  • Proje konusuna hakimiyet
  • Sunum kabiliyeti ve dinleyiciyi etkileme kabiliyeti
  • Zaman limitinin etkin kullanımı
  • Proje konusuna uygun materyaller kullanma
  • Görsel araç ve ekipmanın etkin kullanımı
  • Jüriden gelen sorulara verilen cevapların yeterliliği
  10

  ARAŞTIRMA VE PLANLAMA

  • Yarışma amaç ve hedeflerine uygun olarak proje konusu sorun yada fırsatın tanımlanması
  • Mevcut durum analizi
  • Proje konusuna/fikrini destekleyici somut verilerin araştırılması
  • Sorun, fırsat ya da ihtiyaca yönelik hedeflerin belirlenmesi
  • Belirlenen sorun, ihtiyaç ya da fırsatlara yönelik çözümler ve yaratıcı uygulamalar geliştirilmesi
  20

  UYGULAMA / UYGULANABİLİRLİK

  • Çalışma Takvimi / Faaliyet Planının oluşturulması
  • Proje ile verilmek istenen mesaj ya da yaratılmak istenen algının iyi ifade edilmesi
  • Proje kapsamında planlanan ve/veya uygulanan faaliyetlerin/kampanyaların/girişimlerin tüm boyutları ile hayata geçirilebilirliği
  • Projenin sosyal geri dönüşümü
  20

  ÖZGÜNLÜK / YARATICILIK

  • Proje fikrinin özgünlüğü
  • Projenin daha önce uygulanmış/planlanmış başka projeler ile benzerliği
  • Proje fikrinin yenilikçi olması
  20

  MARKALAŞMA VE STRATEJİK PAZARLAMA

  • Projeye uygun Değerlendirme / Ölçümleme Planı oluşturulmuş mu?
  • Projenin dikkat çekmesi için uygun pazarlama ve markalaştırma stratejileri oluşturulmuş mu?
  • Projenin tanıtımı ve reklamı ulusal düzeyde fark oluşturabilir mi?
  • Hedef kitle üzerindeki etkinin ölçülmesi (farkındalık, algı)
  • Yansımalarının değerlendirilmesi (Sosyal medya, web sitesi vb.)
  20

  TAKIM ÇALIŞMASI

  • Takım üyeleri uyumlu olarak çalışıyorlar mı?
  • Takım dinamikleri ve iletişimi pozitif mi?
  • Üyeler arasındaki rol paylaşımı etkili şekilde yapılmış mı?
  10

   

   

   

  Ödül

  1. Finale kalan grup üyelerine katılım sertifikası verilir.
  2. Yarışma sonucunda ilk 3’ e kalan grup üyelerine çeşitli hediyeler verilir. Birinci olan grup büyük ödül olan Silikon Vadisine gitmeye hak kazanır.
  3. Büyük ödülü kazanan grup, ödüllerini ebeveynlerinin yazılı izinleri doğrultusunda alabilir.
  4. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
  5. Kazanan grubun ulaşım ve konaklama giderleri Antalya Bilim Üniversitesi tarafından karşılanır.
  6. Kazanan kişilerin pasaport ve vize işlem giderleri kendileri tarafından karşılanır. Vize alınamaması durumunda kazanan kişinin gitme hakkı ortadan kalkar ve hiçbir hak iddia etme hakkına sahip olamaz.

  Gizlilik Politikası

  1. Katılımcıların yarışmaya katılımı için zorunlu olan ve ihtiyaç duyulan bilgiler, katılımcılardan temin edilerek saklanmaktadır. Bilgiler, yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla korunmakta; kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için gerekli ve asgari güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  2. Antalya Bilim Üniversitesi, aksi belirtilmedikçe veya verilmesi gerektiği ortaya çıkmadıkça uygulama ile aldığı ve/veya kullanıcının beyan ettiği bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Antalya Bilim Üniversitesi, “Gizli Bilgiler”i üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;
   • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
   • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi.
  3. Antalya Bilim Üniversitesi çalışanları tarafından bilgilere erişim, sayfanın yönetilmesi ve uygulamanın kullanılabilmesi ile sınırlıdır ve görevler ayrılığı prensibi doğrultusunda düzenlenmiştir.
  4. Destek hizmetleri almak maksadıyla farklı kişi ve kurumlarla çalışılması durumunda, bu kişi ve kurumların Antalya Bilim Üniversitesi gizlilik politikasına uymaları sağlanmaktadır.

  Değişiklikler

  Antalya Bilim Üniversitesi yarışma ve/veya kullanım şartları üzerinde kullanıcıları bilgilendirmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kullanıcılar, uygulama erişimini ve uygulama kullanımını devam ettirerek yapılabilecek değişiklikleri kabul ettiklerini beyan ederler.

  İletişim

  Bu uygulama hakkında herhangi bir yorum veya sorunuz varsa yada başka bir üyenin uygulama kurallarına yada hukuka aykırı davranış içerisinde olduğunu tespit ederseniz lütfen bizimle brand@antalya.edu.tr e-posta adresiyle iletişime geçin.  Liderlik Nedir ?

  Liderlik bir bireyin ortak bir hedefe ulaşmak için bir grup bireyi etkileme sürecidir.

  Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir.

  Lider:

  • Sorgulayıcı ve sabırlı,

  • Daima önde değil, yeri geldiğinde arka planda duran,

  • Değişimin öncüsü olan,

  • Prensipleri ile hareket eden,

  • Zorluklara karşı mücadele eden,

  • İletişim yeteneği gelişmiş, 

  • Ahlak kurallarını bireysel menfaatlerinin önünde tutan,

  • Kararları takımıyla beraber alan,

  • Daima değişime açık kişidir.

  Liderlerin Özellikleri Nelerdir?

   

  Eğer lider olmak istiyorsanız en iyi fikirleri bulmalı, uygulamalı ve hayatınız boyunca öğrenmeyi sürdürmelisiniz..

  Liderlerin temel özellikleri şunlardır: 

  • Değişim mühendisidir ve yeniliklere daima açıktır. 

  • Vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir. 

  • Organizasyondaki enformasyon ve bilgileri anlama ve yorumlama yeteneğine sahiptir. Sürekli yeni enformasyon ve bilgi edinmeye çalışır. 

  • Mücadelecidir, çalışkanlık ve atılım gücüne sahiptir. Organizasyonu başarıya doğru sürükleyen kişidir. 

  • Örgüt içinde gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır. 

  • İletişim yeteneği çok gelişmiştir. 

  • Entelektüel ve sorgulayıcıdır. Hatalarından daima ders çıkarır. 

  • Çalışanlara örnek olacak şekilde davranışlarında açık ve tutarlıdır. Söz ve davranışları uyum içindedir. 

  • Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilen ve hatalarından ders çıkaran kişidir. 

  • Gelişmeleri ve trendi, tüketicinin ihtiyaçlarındaki değişme ve gelişmeleri analiz etme yeteneğine sahiptir. Değişen şartlara kolayca uyum gösterebilme esnekliğine sahiptir. 

  • Takım ruhu felsefesine inanır.

  • Paylaşımcıdır.

  • Başarının tüm çalışanlara ait olduğuna inanır.
   

  UAÜ Genç Liderler Akademisi Nedir?

   

  Genç Liderler Akademisi, Antalya Bilim Üniversitesi’nin lider potansiyeli taşıyan gençlerin ortaya çıkarılıp desteklenmesi için 11.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği bir proje yarışmasıdır.
   
  Galeri

  • 2015 Genç Liderler Akademisi

   2015

   Genç Liderler Akademisi İzle
  • 2015 Genç Liderler Zirvesi

   2015

   Genç Liderler Zirvesi İzle
  • 2015 Genç Liderler Akademisi

   2015

   Genç Liderler Akademisi İzle
  • 2014 Genç Liderler Akademisi

   2014

   Genç Liderler Akademisi İzle
  • 2015 Genç Liderler Akademisi

   2015

   Genç Liderler Akademisi Galeri
  • 2015 Genç Liderler Zirvesi

   2015

   Genç Liderler Zirvesi Galeri
  • 2015 Silikon Vadisi

   2015

   Silikon Vadisi Galeri
  • 2014 Silikon Vadisi

   2014

   Silikon Vadisi Galeri  2015 Genç Liderler Akademisi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36  2015 Genç Liderler Zirvesi

  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ
  • 2015 GLZ  2015 Silikon Vadisi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 2015 silikon vadisi
  • 2015 silikon vadisi
  • 2015 silikon vadisi
  • 12
  • 2015 silikon vadisi
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 2015 silikon vadisi
  • 2015 silikon vadisi  2014 Silikon Vadisi

  • 2014 Silikon Vadisi
  • deneme
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi
  • 2014 Silikon Vadisi


  İletişim

  Bu uygulama hakkında herhangi bir yorum veya sorunuz varsa yada başka bir üyenin uygulama kurallarına yada hukuka aykırı davranış içerisinde olduğunu tespit ederseniz lütfen bizimle brand@antalya.edu.tr e-posta adresinden iletişime geçin.

  Adres

  Üniversite Cad. No:2 07190
  Döşemealtı / ANTALYA

  E-Posta

  brand@antalya.edu.tr

  İletişim

  Tel: +90 242 245 01 28
  Faks: +90 242 245 01 00